Outsourcing

W dzisiejszych czasach gdzie informatyzacja obecna jest na każdym etapie pracy nowoczesnej firmy czy urzędu, osoby zarządzające stoją przed dylematem czy zatrudnić w swoich szeregach „specjalistę” i odpowiednio go opłacać, czy korzystać z obsługi zewnętrznej. Firmy z zasobnym portfelem a zatem posiadające rozbudowaną i zróżnicowaną infrastrukturę zatrudniają osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. W mniejszych jednostkach, gdzie nie ma tyle sprzętu oraz funduszy aby stworzyć etat, korzysta się z Outsourcingu IT. Obsługa tyczyć się może części wskazanych urządzeń czy procesów lub być kompleksową „od a do z”. Wybranie odpowiedniego dla siebie trybu pozwala zoptymalizować własne zasoby pracownicze co z pewnością przełoży się na zwiększenie wydajności pracy oraz poprawienie konkurencyjności w stosunku do innych firm o podobnym profilu. Lepiej jest bowiem skupić się na prowadzeniu swojej firmy a prowadzenie informatyki powierzyć firmie z odpowiednim zapleczem specjalistów oraz odpowiednim doświadczeniem.

Idące za tym korzyści są następujące :

 • obniżenie kosztów – umowa B2B jest z punktu ekonomicznego bardziej atrakcyjna finansowo, odpadają typowe koszty utrzymania pracownika etatowego
 • problemy pracownik/pracodawca – pracodawca zapomina o typowych bolączkach jak urlop wypoczynkowy, L4 pracownika itp, co przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy, ponieważ osoba z zewnętrznej firmy przychodzi do Klienta aby wykonać konkretne zadanie, a nie „odbębnić” 8h
 • obsługa wyspecjalizowanej firmy – pracownicy firmy zewnętrznej są inżynierami mocno wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie, są odpowiednio wyszkoleni oraz posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich umiejętności, mają dostęp do nowinek technicznych z danego obszaru zainteresowań, nie wyciągają „zaciętego” papieru w drukarce aby następnie projektować system bezpieczeństwa, inżynierowie wykonują te same zadania w różnych lokalizacjach, przez co nie muszą się zastanawiać nad czynnościami serwisowymi, ponadto firmy zewnętrzne posiadają własne zaplecze sprzętowo/programowe na które zleceniodawca nie musi wydawać pieniędzy
 • zwiększenie wydajności kadry – oszczędności na dziale informatyki można przekierować w zakup różnego rodzaju narzędzi ułatwiających wykonywanie obowiązków pracownikom z innych działów, co przełoży się na zwiększenie wydajności pracy pracowników
 • czas pracy – umowy mogą określać dowolne godziny pracy za które etatowy pracownik musiałby być odpowiednio nagrodzony
 • czas reakcji – umowy również mogą regulować odpowiednie czasy reakcji, od bardzo długich np. 48h do wysoko dostępnych np. 1h.
 • utrzymanie ciągłości pracy – opieka wyspecjalizowanego inżyniera pozwala w razie usterki czy awarii, skrócić czas przestoju do wymaganego minimum, co przełoży się na zminimalizowanie strat
 • umowy/zakres dostępu do danych – tam gdzie występują dane osobowe, należy podpisać umowę o powierzeniu danych, dzięki temu współpraca może przebiegać w sposób zgodny z przepisami prawa
 • obniżenie kosztów ewentualnych zakupów – zazwyczaj firmy zewnętrzne mają szerokie kontakty z dostawcami/producentami z branży informatycznej, dzięki temu mogą oferować materiały eksploatacyjne, sprzęt teleinformatyczny w konkurencyjnych cenach, w przypadku dużych inwestycji ceny te mogą być niższe nawet o 20% gdyż liczy się w tym przypadku relacja oraz długofalowa współpraca
 • dbanie o relację między zleceniodawcą a odbiorcą – gwarancją odpowiedniej relacji może być tylko wysoka jakość świadczonych usług

Jako firma mocno wyspecjalizowana w branży Security, naszym Klientom proponujemy świadczenie usług z zakresu:

  1. Testowanie a następnie wdrażanie firewalli sieciowych Sophos/Cyberoam/Watchguard oraz późniejsza opieka nad nimi,
  2. Przejęcie opieki serwisowej nad Firewallami wdrożonymi wcześniej, przez inne firmy,
  3. Wdrażanie systemów antywirusowych,
  4. Wdrażanie systemów chroniących przed wyciekiem danych – Pełne DLP,
  5. Wdrażanie systemów backupu – PC, Serwerów fizycznych oraz wirtualnych,
  6. Wdrażanie systemów zasilania awaryjnego dla centrum danych,
  7. Zarządzenie infrastrukturą informatyczną,
  8. Konsulting IT poprzez optymalizację i rozbudowę aktualnej infrastruktury IT, prowadzenie analiz poprzedzających wdrożenia nowych rozwiązań.

Wszystkie powyższe usługi mogą być świadczone zdalnie lub bezpośrednio w siedzibie Klienta.

Zapraszamy do kontaktu : telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza.

Państwa dane osobowe, przekazywane nam za pomocą formularza, e-mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej, są wykorzystywane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną